Projekotwanie sztachety z plastyku na plot i furtkę ogrodzeniowa nie wymaga pozwolenia na to oraz sygnalizowania tego faktu gminie nie licząc szczególnych wypadków.

Projekotwanie ogrodzenia plastykowe na plot i bramkę ogrodzeniowa nie wymaga zezwolenia na to ani zawiadamiania tego faktu gminie prócz szczególnych wypadków.

Balaski PVC na ogrodzenie i bramę ze sztachet nie przewyższające poziomu 2,2 m umieszczane pomiędzy dwoma przyległymi działkami nie wymagają żadnych formalności formalnych. Dotyczy to również ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:

  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów w sąsiedztwie dróg prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania balustrady PCV na plot i bramkę sztachetowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym ewentualnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia powinno określać formę ogrodzenia, procedurę dokonania jego montażu a także planowany czas rozpoczęcia budowy.
  5. Prócz zgłoszenia powinno się dołączyć deklaracje o upoważnieniu do dysponowania posiadłością w celach budowlanych oraz jeżeli jest to zadane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Nieraz do stawiania balaski Winylowe na ogrodzenie i bramę sztachetowa potrzebne są ponadprogramowe uzgodnienia tj. np. akceptacja zarządcy drogi na miejsce zjazdu.

Stawianie płotu można zacząć po 30 dobach od chwili zgłoszenia planowania jego budowy, o ile urząd nie wniesie przedtem sprzeciwu. Protest może zaistnieć w sytuacji, kiedy projektowane balustrady plastykowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek jest niekompatybilne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej ulicy. W przypadku gdy projektowane sztachety plastykowe na plot i furtę ze sztachetekprzypadkiem może grozić bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. poprzez redukowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować zdobycia pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia jest ważne przez czas dwóch lat. Wstrzymanie przystąpienia do prac przez ów okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w przypadku ochoty postawienia ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Reklamy